Tere

Asukoht :   Ehitustööde tööohutuse plaan

 

Õpiobjekti kirjeldus

 

Õpiobjektis käsitletakse ehitustööde tööohutuse plaani koostamisega seonduvat.

 

Ehitustööde tööohutuse plaani koostamine on üks kohustuslik osa õppeaines Ehitustööde ohutus kuid seda võivad kasutada ka ehitustööde ohutustegevuse korraldajad. Õpiobjekt on abimaterjaliks loengusosalenutele, kuid sisaldab piisavalt infot ka tööohutuse plaani iseseisvaks koostamiseks. Õpiobjekti kasutamine ei eelda erialaseid eelteadmisi, kuid ehitustööde tundmine võimaldab teooriat seostada praktikaga.

 

Eesmärk – vajalike oskuste ja teadmiste omandamine ehitustööde tööohutuse plaani koostamiseks ja kasutamiseks.

 

Õpiväljund – õppija tunneb tööohutuse plaani struktuuri, selle seoseid seadusandlusega ning oskab vastavalt ehitusobjektile tööohutuse plaani koostada ja rakendada.

 

Õppematerjali koostaja

Matis Luik

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut

2012

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login